Quạt Chíp

100,000 VNĐ
Quạt chip pc 1155 (dùng chung quạt 775)
100,000 VNĐ
Quạt pc 775 (dùng chung quạt 1155)
100,000 VNĐ
Quạt chip 1150